About my work

Mijn beeldtaal gaat over verandering, gelaagdheid, groei, bloei en vergankelijkheid. Ik transformeer de natuurwetten naar abstracte vormen die de tastbare werkelijkheid overstijgen. Organische structuren spelen een belangrijke rol in mijn werk. Ik creëer zoals een plant die voeding, aandacht en ruimte nodig heeft.
Het leven fascineert mij; vanuit die houding verken ik graag haar mysteries. Mijn fascinatie wordt gevoed door de natuur en haar biomorfe groeibewegingen. De structuur en werking van al het bestaande blijft mij boeien. Zo ben ik ook bijzonder geïnteresseerd in de microkosmos (de mens) en macrokosmos (het universum). Micro- en macrokosmos zijn oneindig in beweging, daarom is de natuur voor mij in alle opzichten een wezenlijke bron van inspiratie.
Ook abstracte, wetenschappelijke processen maken deel uit van mijn werk. De 21ste eeuw inspireert mij enorm. Het is de eeuw van de biologie. Je ziet een explosieve groeiende kennis op het gebied van de levenswetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan ontcijfering van de genetische code van de mens en van een snel groeiend aantal andere organismen. Tot diep in onze cellen blijkt dat ons lichaam het historisch archief is van ons leven. Door mijn interesse in de wetenschap en met name op gebied van biotechnologie en DNA onderzoek raakte ik ook geïnteresseerd in genetische manipulatie, klonen en genen in het algemeen. Ik laat mij dan ook inspireren door deze ontwikkelingen. Door het vervormen en de fantasie ontstaan mijn schilderijen en beelden van de werkelijkheid.
Door alle ontwikkelingen op gebied van biotechnologie en DNA onderzoek ben ik geïnteresseerd geraakt in de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Ik ben aan het onderzoeken wat de relatie is tussen werkelijkheid en fictie, die in onze samenleving steeds vager aan het worden is.